Embassy of Bulgaria in the UK – The Language of Art & Music Conference 2011

Three pieces of the puzzle : Relationship between Culture , International relations and Globalization. August 25th - 29th - 2011. Through a program of workshops, lectures, discussion, debate and film evenings, Three Pieces of the Puzzle explores the relationship between Cultures, International Relations and Globalisation.The Conference is attended by a number of Academics, Scholars, Artists, Young Thinkers and various diplomatic and political representatives
  August 16th, 2011

Conference on Cultural Diplomacy held in the embassy of the Republic of Bulgaria in London

Британският парламент и българското посолство в Лондон бяха домакини на провелата се в Лондон международна конференция на тема „Три части от пъзела: взаимоотношения между култура, международни отношения и глобализация”. Участниците във важния международен форум след два дена работа в Британския парламент, продължиха дискусиите си в сградата на посолството, което за първи път бе домакин на събитие от подобен мащаб.Организатор на конференцията беше един от най-престижните тинк-танкове в областта на културната дипломация, а именно завоювалият си високо международно признание американски Институт за културна дипломация, чието европейско седалище се намира в Берлин.
[Международна конференция по културна дипломация] Поканата към българското посолство за домакинство на конференция с акцент културната дипломация дойде в резултат и като признание към активната работа на посолството през последните години в културната област. Посланик Любомир Кючуков изнесе встъпителна реч към участниците в конференцията. В своето изказване той се спря на връзката между глобализацията, международните отношения, националната идентичност и мултикултурализма. Акцент беше поставен на въпросите за редефиниране на националните граници и на културната идентичност, утвърждаване на нови глобални играчи на международната сцена, както и ролята и бъдещето на културната дипломация през 21 век.
Участниците в конференцията чрез лекции и дискусии, дебати, прожекции на филми, музикални рецитали и други културни дейности, получиха както теоретични, така и практически насоки за работа в областта на културната дипломация. В конференцията се включиха учени и университетски преподаватели от целия свят, студенти и млади професионалисти, хора на изкуството, дипломатически и политически представители, водещи личности от неправителствения сектор. Фокус в изказванията и по време на оживените дискусии бяха такива въпроси, като мултикултурализмът и преплитането на западната и другите култури, като латиноамериканската, азиатската и др.; начини на изява на културната идентичност; ролята на културата в преодоляването на глобалните предизвикателства; преплитане между религията, музиката и художественото творчество и модерността и др.